585 204 273739 057 523    Volejte po - pá 9.00 - 17.00

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Článek 1. Všeobecná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky stanovují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy o dílo uzavřené mezi prodávajícím, kterým je firma:

KUCHYNĚ LENDR s.r.o.
Tř.Spojenců 25
772 00 Olomouc

IČO: 05384061
DIČ: CZ05384061

(dále jen "prodávající") a objednávajícím.

Předmětem je koupě a prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové stránky www.kuchynelendr.cz

Smluvní strany se zavazují, že objednávající zasláním objednávky prodávajícímu potvrzuje svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. Tyto všeobecné obchodní podmínky se budou vztahovat na všechny smlouvy o dílo uzavřené na internetové stránce www.kuchynelendr.cz provozované prodávajícím, na základě kterých prodávající dodá zboží, které prezentuje na předmětné internetové stránce (dále jen "smlouva o dílo"), a na všechny vztahy mezi prodávajícím a objednávajícím vzniklé při uzavírání smlouvy o dílo a reklamaci zboží.

Článek 2. Ochrana osobních údajů
Všechny osobní údaje, chráněné podle platných předpisů, budou použity pouze k plnění smlouvy s objednávajícím a nebudou zveřejněny ani poskytnuty třetí osobě.

Článek 3. Reklamace
Záruční podmínky na zboží dodané firmou se řídí reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy České republiky. Faktura slouží zároveň jako záruční list.

Článek 4. Objednávání
Objednávajícímu bude dodané zboží a služby za předem dohodnutou cenu. Pokud jde o zboží na objednávku nebo zboží, které nemáme na skladě, prodávající objednávajícímu předem oznámí cenu a termín dodání zboží. Každá objednávka bude potvrzená e-mailem. Objednávku zboží je možné zrealizovat formou elektronického obchodu na internetové stránce kuchynelendr.cz. Změny v objednávce, případně její zrušení, je možné z výrobních důvodů přijmout nejpozději následující pracovní den (do 10. hodiny) po potvrzení objednávky.

Článek 5. Dodací lhůta
Dodací lhůta vestavěných skříní na míru je 4-6 týdnů od potvrzení objednávky objednávajícím a úhrady (rozuměj reálného připsání) zálohové platby na účet prodávajícího, pokud není dohodnuto jinak. V ojedinělých případech si prodávající vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty. Každá změna se objednávajícímu oznámí předem.

Článek 6. Platební podmínky
Objednávající se zavazuje po potvrzení objednávky nejpozději do 7 pracovních dní uhradit zálohovou platbu ve výši 70 % z celkové ceny objednávky. Po provedené montáži vestavěné skříně - se objednávající zavazuje uhradit prodávajícímu doplatek ve výši 30 % z celkové ceny objednávky. Zboží je majetkem prodávajícího až do úplného zaplacení celkové sumy objednávky.

Článek 7. Závěrečná ustanovení
Všechny další práva a povinnosti, pokud nejsou uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách, se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku.